CadiForum - IRC Forum ve Bilgi Paylaşım Forumu CadiForum - IRC Forum ve Bilgi Paylaşım Forumu CadiForum - IRC Forum ve Bilgi Paylaşım Forumu

Geri git   CadiForum - IRC Forum ve Bilgi Paylaşım Forumu > Genel Kültür Sanat Forumu > Hobi ve Uğraşlar > Denizcilik


Yeni Konu Aç Cevapla  
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07.09.21   #1
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart Deniz turizm araçları ile ilgili uygulama

MADDE 14- (1) Yabancı bayraklı deniz turizm araçlarından CE uygunluk işareti taşıyanlar için ayrıca sürvey yapılmayıp Uygun Teknik Sürvey Raporu düzenlenmeyecek, bu teknelerin kapasiteleri uygunluk beyanında ve üretici plakasında yer aldığı şekilde tespit edilecektir.
(2) CE uygunluk işareti taşımayan yabancı bayraklı deniz turizm araçlarına, Ek-4’ de yer alan Uygun Teknik Sürvey Raporu kullanılarak sürvey yapıldıktan sonra uygun olanlara Uygun Teknik Sürvey Raporu 1 (bir) yıllığına düzenlenecektir. Tonnage 69 Sözleşmesine göre tonilato belgesi olmayanlar ulusal mevzuata göre ölçüm için gerekli belgeleri sağlayanlar Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğine göre, bunu sağlayamayanlar 3 boyut kuralına göre ölçülerek çıkan groston ve netton değeri Uygun Teknik Sürvey Raporu’na işlenecektir.

Yükleme sınırı belgesi ile yükleme sınırı tespiti
MADDE 15 – (1) Kabotaj seferi aşılarak uluslararası sefer yapan; fribord boyu 24 metre ve üzerinde Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi kapsamında olan gemilere ve su araçlarına, sözleşmede belirtildiği şekliyle Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi, uluslararası sefer yapmayan fribord boyu 24 metre ve üzerindeki; gemilere ve yolcu veya yük taşıyan su araçlarına ise Ek-5 Ulusal Yükleme Sınırı Belgesi verilir. Fribord markasının şekli Yükleme Sınırı Belgesinde gösterilir.
(2) Yükleme Sınırı Belgesinin süresi, başlangıç sürveyinden itibaren beş yıldır. Ancak, belgenin bu süre sonuna kadar geçerli olabilmesi için yıllık sürveylerden geçirilmesi şarttır. Yıllık sürveylerin yapıldığına dair her defasında belge vize edilir.
(3) Başlangıç sürveyi, gemi formu ve üst yapı kısımlarının fribord hesaplarına ve onaylı fribord planına uygunluğu, yükleme durumlarının denge yeterliliği, menfezlerin emniyetli kapama tertibatı, lumbuzlar, kapılar ve su geçirmez bölmeler, ambar ağzı ve ambar kapakları, vardevela, su ve yük lumbarları, frengiler, havalandırma düzenekleri, üst yapılara giriş kapıları ve kapama düzenekleri gibi hususların Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygunluğu kontrol edilerek yapılır.
(4) Gemi Sürvey Kurulu ve Liman Başkanlıkları, 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirlenen yetki sınırları dahilinde, fribord hesabı ve planları onayı ile Yükleme Sınırı Belgesi sürvey ve belge düzenlemeye yetkilidir.
(5) Yıllık sürvey, Yükleme Sınırı Belgesinin devamlılığını ve geminin tahsis edildiği hizmet için yeterliliğinin uygunluğuna yönelik mevcut belgenin geçerlilik tarihi itibarıyla 12 aylık sürelerin 3 ay öncesi ile 3 ay sonrası aralığında yapılır.
(6) Yıllık sürveylerin, yapılamadığı durumlarda Yükleme Sınırı Belgesi geçersiz olur. Yeni belge yıllık fribord sürveyi yapılarak eski belgenin geçerlilik tarihine kadar yayımlanır. Ayrıca, gemi üzerinde fribord hesaplarını etkileyen bir değişikliğin olması durumunda Yükleme Sınırı Belgesi iptal edilir.
(7) Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarının yükleme sınırları ve bu sınırları gösteren fribord markasının gemi üzerine markalanması denetim uzmanları gözetiminde yapılır. Yıllık sürvey onayı, yükleme sınırı belgesine yönelik yıllık sürveylerin yıldönümü aralığında yapılmasına müteakip, imza yetkilisince veya sürveyi yapan denetim uzmanı tarafından yapılır. Onay, denetim uzmanı tarafından vize bölümüne sürvey yeri ve tarihi girilerek imzalanması ve hologram yapıştırılması ile gerçekleştirilir.
(8) Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi veya bu Yönetmelik kapsamındaki gemilerin her iki bordası üzerine ve güverte çizgisi altına konulacak yükleme markasının yeri ve şekli Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine göre belirlenir.
(9) Yükleme sınırı markası gemi veya su aracının fribord boyu ortasında ve gemi ve su aracının her iki bordasında silinmez şekilde markalanır. Yükleme Sınırı Belgesinde şekli belirtilmiş olan fribord markası gemi üzerinde kaynakla veya en az 6 mm kalınlığında lama ile markalanmış olmak zorundadır. Kaynakla markalanması yapılması halinde kaynak hatları net bir çizgi olacak şekilde taşlanır. Fribord markasının sabitlenmesinde yükleme hatlarının üst noktasından ölçü alınacak şekilde yer tespiti yapılır. Metal olmayan teknelerde ise boyamak koşullarıyla koyu zemin üzerine açık ya da açık zemin üzerine koyu renkte belirtilir.
(10) Fribord boyu 24 metreden küçük yük veya yolcu taşıyan gemilerin asgari yükleme sınırı mesafesi tescil boyunun her metresi için; yolcu gemilerinde 2 santimetre, yük gemilerinde ise 1 santimetre olarak hesap edilir.
(11) Tam boyu 15 metre ve üzerinde ancak fribord boyu 24 metreden küçük yük veya yolcu taşıyan gemilerin güverte çizgisi ve yükleme sınırı çizgisi, gemi veya su aracının tescil boyu ortasında ve gemi ve su aracının her iki bordasında silinmez olarak çizgi boyu 300 milimetre ve eni ise 25 milimetre olacak şekilde iki çizgi olarak markalanır.
(12) Hesaplanan yükleme sınırı değeri, geminin çalışma alanları, geminin yapısı veya stabilitesi dikkate alınarak denetim uzmanı veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından artırılabilir.
(13) Uluslararası sefer yapmayan fribord boyu 24 metre ve üzerindeki gemiler için yükleme sınırları bakımından; 01 Aralık ile 15 Mart arası kış mevsimi, 16 Mart ile 30 Kasım arası yaz mevsimi olarak kabul edilir.
(14) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarında güverte ve yükleme sınırı çizgilerinin konulması gerekmez.
(15) Gemilerin yükleme sınırı çizgisinin, geminin limanından hareketinden önce, seyir esnasında ve limana varışında hiçbir zaman suya batmamış olması gerekir.
(16) İdarenin bilgi ve onayı olmadan bu madde ile ilgili olarak gemi bünyesinde, teçhizatında, tertibatında ve malzemesinde hiçbir değişiklik yapılmaz.

Sualtı sürveyi
MADDE 16 – (1) Sualtı sürveyi; karada veya kamera ile sualtında yapılır.
(2) 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uygunluk Belgesi verilirken sualtı sürveyi olarak kara sürveyi yapılır.
(3) Kamera ile yapılan sualtı sürveyi aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılır.
a) Kamera ile yapılan sualtı sürveyi, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş sorumluluğunda yapılır. Kamera ile yapılan sualtı sürveyi, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından konu hakkında yetkilendirilmiş firmalarca yapılır. İdare tarafından bu yetkilendirme, Ek-6’da sunulan Kamera ile Su Altı Sürveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirme Kriterleri’ne göre yapılır. Kamera ile yapılan sualtı sürveyi konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan yetkilendirmeler İdare tarafından kabul edilir.
b) Kamera ile yapılan sualtı sürveyinin, kara sürveyinde elde edilen bilgileri sağlar nitelikte olması gerekir.
c) Referanslamak amacıyla güvertenin su hattı altında kalan kısmı araştırma hatları ile markalanır.
ç) Kamera ile yapılan sualtı sürveyi, İdarenin veya yetkilendirilmiş kuruluşun uzmanlarının nezaretinde ve mutabık kalınarak belirlenen, geminin korunaklı sular ve düşük gelgit ve akıntıların bulunduğu coğrafi konumda gerçekleştirilir. Sualtı görünürlüğünün yüksek ve karinanın temiz olması gerekir. İdarenin veya yetkilendirilmiş kuruluşun uzmanlarının, kapalı devre yayınla aktarılan görüntülerin sunum metodunun tatminkar olduğunu teyit etmelidir. Dalgıçla yapılan iki yönlü iletişimin tatminkar olması gerekir.
d) Kamera ile yapılan sualtı sürveyinin başlangıcından önce ekipmanlar ve yöntem konusunda İdare, yetkilendirilmiş kuruluş, gemi donatanı veya işleticisi ve dalgıç firması temsilcilerinin mutabık kalmaları gerekir.
(4) Gemi veya su araçlarının karada veya havuzda yapılan denetim ve kontrollerinden oluşan kara sürveyinin yapılabilmesi için gemilerin veya su araçlarının karaya veya havuza alınmış durumda ve omurga ile sualtında kalan yüzeylerinin ayrıntılı olarak incelenmesini sağlamak için zeminden itibaren yeterli bir yükseklikte olması gerekmektedir.
(5) Kara sürveyinde;
a) Deniz suyu alıcı ve verici bağlantılarının, valflerinin ve süzgeçlerinin, borda boşaltım ağızlarının,
b) Kapılar, pencereler ve lumbuzların su geçmez ve sızdırmazlığının, açma kapama sisteminin faal olarak çalıştığının,
c) Vardevelalar ve parampetlerin deformasyon ve çürüme,
ç) Demir, zincir, ırgat ve bağlama donanımlarının ve güverte bağlantılarının,
d) Hava firar, iskandil, havalandırma, doldurma devresi ile diğer tüm boru bağlantı ve devrelerinin çürüme ve deformasyon,
e) Pervane ve kanatlarının,
f) Ana makine ve yardımcıların sabitleştirme ekipmanlarının,
g) Dümen ve yelpazesi burç ve yataklarının,
ğ) Geminin dış kaplamaları, postaları, kemereleri, tülanileri, güverteleri, perdeleri, döşekleri gibi yapısal kısımlarda ve elemanlarında deformasyon olup olmadığının gözle kontrolü, zayıflığından şüphe edilen yerlerin yenilenmesi, ahşap teknelerde kalafatlamanın yapıldıktan sonra macun ve boyası veya verniklenmesi, fiber teknelerde dış kaplama temizliği yapılması ile tüm gemilerin sualtı kesiminin deniz canlılarından koruyucu boya ile boyanarak gerekli olan tutyaların yerlerine yerleştirilmesinin,
h) 17 nci madde hükümlerine göre sac kalınlık ölçümlerinin ve 19 uncu madde hükümlerine göre demir ve zincirlerin,
kontrolü yapılır.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #2
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

Sac kalınlık ölçümleri
MADDE 17 – (1) Çelik gemilerin yapı elemanlarının kalınlık ölçümleri geminin onuncu yaşında ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılır. Sac kalınlık ölçümleri, ultrasonik muayeneye yönelik en az seviye 1 belgesini haiz olmak koşuluyla, İdare tarafından yetki verilmiş firmalarca yapılır. İdare tarafından bu yetki Ek-7’de yer alan Sac Kalınlık Ölçüm Yetkisi Kriterleri’ne göre verilir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan yetkilendirmeler İdare tarafından kabul edilir. Ultrasonik muayene her durumda en az seviye 1 belgeli kişi tarafından yapılmak zorundadır. Kalınlık ölçüleri, görünen korozyon ve kondisyon durumuna göre geminin kuşku edilen alanları da dikkate alınarak aşağıdaki gibi yapılır:
a) 10 yaşından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri, 3 enine kesitteki tüm elemanlardan, dış kaplama saclarının tümü ile baş pik tankının perdesi ve elemanları, ambar ağzı mezarnaları ve ambar kapakları, ana güverte elemanlarından en az üç ana kuşaktan,
b) 15 yaşından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri, dış kaplama saclarının tümü, kasara ve güvertelerin tümü, tüm su geçmez perdeler, baş ve kıç pik elemanları, mezarnalar ve ambar kapakları, çift dip sacları ve yapı elemanları, yük ambar/tanklarının postalarından yapılır.
c) Kalınlık ölçümleri her bir sac plakadan ve plakanın her bir köşesinden en az bir adet olmak üzere en az 4 adet, enine ve boyuna posta, kemere ve tulaniler gibi elemanlardan en az bir adet olmak üzere yapılır.
ç) Kalınlık ölçümleri neticesinde ölçümü yapan tarafından ölçüm sonuçlarının belirtildiği bir rapor düzenlenir. Liman seferi bölgesinde çalışan gemilerde orijinal kalınlığın %30 unu kaybeden elemanlar, liman seferi dışında çalışan gemilerde ise %25 ini kaybeden elemanlar yenileri ile değiştirilir. Limit değerlere yaklaşmış sac ölçümünde denetleyen denetim uzmanı geminin ve kondisyonundan şüphe ettiği sacın ölçümü için yeniden ölçme talep edebilir.

Pervane ve şaftının sürveyleri
MADDE 18 – (1) Şaftlar 5 yılda bir çekilerek kontrol edilir. Çekilen şaftların kontrolü, pervane yerinden çıkarıldıktan sonra, kaplinler ve yataklar açılır, pervane ve kaplin koniklerinde, kama yuvalarında ve layner yüzeylerinde ve flenç diplerinde çatlak kontrolü yapılır. Ayrıca kovanın içten yüzeysel göz kontrolü yapılır. Pervane kanatlarında deformasyon, kavitasyon çatlaklık kontrolü, pervane iç koniğinde kama yuvası ve somununda ezilme kontrolü yapılır. Dümen yelpazesinde çatlaklık, şaft ve yatak kontrolü yapılır. Diğer sevk sistemlerin de 5 yılda bir kontrolleri yapılır.
(2) Pervane şaft çapı 100 mm. ye kadar olanlarda boşluk 2 mm. veya şaft çapı ne olursa olsun tamamı için şaft çapının % 2,5 oranından fazla boşluk olanlarda kovan yatakları yenilenir.

Demir ve zincirlerin kontrolü
MADDE 19 – (1) Demir ağırlıkları onuncu yaşı ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılan kontrollerde en fazla %15 azalabilir. Tüm zincirler salya edildikten sonra, genel kondisyon durumları kontrol edilir. Geminin onuncu yaşı ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda şüphe edilen zincir baklaları da dâhil olmak üzere, her bir kilit zincirde en az 3 bakladan kalınlık ölçümleri alınır. Müsaade edilen kalınlık azalması teçhizat numarasında tespit edilen kalınlığın %15 i kadardır. Kalınlık ölçümleri neticesinde ölçümü yapan tarafından ölçüleri belirtilen bir rapor düzenlenir. Kalınlık ölçümleri bakla niteliğinde olan zincirlerden istenilecektir. Bu zincirler için teçhizat numarasının bildirilmesi zorunludur.
(2) Demir ve zincirlerin kalınlık ölçümleri saç kalınlık ölçümü yetkisine sahip firmalar tarafından yapılır.
(3)Yeni gemilerde bakla niteliğinde olan zincirlerin tip onay sertifikalı olmalıdır.

Deniz sürveyi
MADDE 20 – (1) Deniz sürveyi; gemilerin tekne, makine ve teçhizatının gerekli emniyet, çevre, sağlık, can ve mal güvenliğine uygunluğunun kontrolü için denizde yapılan denetim ve kontrollerden oluşur. Deniz sürveyi;
a) Ana makineler ve yardımcılarının,
b) Gemi üzerindeki kapı, pencere, lumbuz gibi teçhizatların,
c) Sabit yangın söndürme sisteminin periyodik testlerinin yapıldığının ve alarmının,
ç) Boru devreleri ve bağlantılarının,
d) Akülerin,
e) Elektrik sisteminin ve aydınlatmaların,
f) Havalandırma sisteminin,
g) Dümen makinesinin iskele sancak operasyonunun sağlıklı yapıldığının ve acil dümen donanımının,
ğ) Bağlama halatlarının, römorkörlerde çekme kancalarının,
h) Irgatın,
ı) Haberleşme ve seyir cihazlarının,
i) Seyir fenerlerinin,
j) Tıbbi malzeme ve ilaçların yeterli miktarda olup olmadığı ve kullanım sürelerinin,
k) Portatif yangın söndürme cihazlarının,
l) Yangın pompalarının,
m) Pis su sisteminin,
n) Yakıt tanklarının,
o) Fribord markasının,
ö) Kişisel can kurtarma araç ve teçhizatının,
p) Seyir bölgesine göre bulundurulması gereken denizcilik yayınları ve haritalarının güncel durumda olduğunun,
r) Hizmet botu, kurtarma botu, can salı ve can filikası gibi can kurtarma araçlarının,
s) Yolcu salonlarında o mahaldeki yolcu kapasitesini belirten yazıların uygun yerlere asılı olduğu ve kapasitelerinin doğruluğunun,
ş) Yangın algılama ve alarm sisteminin,
t) Benzin motorlu gemilerde motorun çalıştırılmadan önce havalandırma fanının 3 dakika çalıştırılması için uyarıcı yazının asılı olduğunun,
u) Yangın ve emniyet planların gemiye uygunluğunun,
ü) Yaşam ve çalışma mahallerinin fiziki durumları ile sağlık koşullarının
kontrolü hususlarını içerir.

Belgelendirme öncesi yapılacak kontrol ve denetim şartları
MADDE 21 – (1) Denetim faaliyetinin başlatılması için liman başkanlığına yapılan başvurular aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:
a) Başvuru ilgili kişiler veya onların temsilcileri tarafından yapılır.
b) Başvurularda, talep edilen denetim faaliyeti ve bu talebin gerekçeleri açıkça belirtilir ve başvuru sahibi ile geminin verileri yer alır.
c) Başvuruların süresinde yapılmaması hâlinde oluşacak zarar ve gecikmelerden, İdare sorumlu olmaz.
(2) Gemi donatanı veya kaptan, gemi denetim uzmanının geminin karada veya denizde olduğu veya işletimle ve emniyetle ilgili sebeplerden dolayı denetim faaliyetinin gerçekleştirildiği mekânlara ulaşamadığı hâllerde, gemiye ulaşması ve gemiye emniyetle çıkması için gerekli kolaylıkları temin etmek zorundadır.
(3) Denetim faaliyeti büyük parçaların sökülmesi, geminin hareketsizleştirilmesi veya benzer işlemler gibi yüksek bir potansiyel risk taşıyan işlemler gerektiriyor veya denetim uzmanına yönelik bir tehlike arz ediyorsa denetim yeterli emniyet şartlarının oluşması sonucunda yapılır.
(4) Denetim faaliyeti için başvuru yapan taraf, her durumda bu faaliyetin güvenli şartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli vasıtaları ve teçhizatı temin eder.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #3
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

Sac kalınlık ölçümleri
MADDE 17 – (1) Çelik gemilerin yapı elemanlarının kalınlık ölçümleri geminin onuncu yaşında ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılır. Sac kalınlık ölçümleri, ultrasonik muayeneye yönelik en az seviye 1 belgesini haiz olmak koşuluyla, İdare tarafından yetki verilmiş firmalarca yapılır. İdare tarafından bu yetki Ek-7’de yer alan Sac Kalınlık Ölçüm Yetkisi Kriterleri’ne göre verilir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan yetkilendirmeler İdare tarafından kabul edilir. Ultrasonik muayene her durumda en az seviye 1 belgeli kişi tarafından yapılmak zorundadır. Kalınlık ölçüleri, görünen korozyon ve kondisyon durumuna göre geminin kuşku edilen alanları da dikkate alınarak aşağıdaki gibi yapılır:
a) 10 yaşından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri, 3 enine kesitteki tüm elemanlardan, dış kaplama saclarının tümü ile baş pik tankının perdesi ve elemanları, ambar ağzı mezarnaları ve ambar kapakları, ana güverte elemanlarından en az üç ana kuşaktan,
b) 15 yaşından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri, dış kaplama saclarının tümü, kasara ve güvertelerin tümü, tüm su geçmez perdeler, baş ve kıç pik elemanları, mezarnalar ve ambar kapakları, çift dip sacları ve yapı elemanları, yük ambar/tanklarının postalarından yapılır.
c) Kalınlık ölçümleri her bir sac plakadan ve plakanın her bir köşesinden en az bir adet olmak üzere en az 4 adet, enine ve boyuna posta, kemere ve tulaniler gibi elemanlardan en az bir adet olmak üzere yapılır.
ç) Kalınlık ölçümleri neticesinde ölçümü yapan tarafından ölçüm sonuçlarının belirtildiği bir rapor düzenlenir. Liman seferi bölgesinde çalışan gemilerde orijinal kalınlığın %30 unu kaybeden elemanlar, liman seferi dışında çalışan gemilerde ise %25 ini kaybeden elemanlar yenileri ile değiştirilir. Limit değerlere yaklaşmış sac ölçümünde denetleyen denetim uzmanı geminin ve kondisyonundan şüphe ettiği sacın ölçümü için yeniden ölçme talep edebilir.

Pervane ve şaftının sürveyleri
MADDE 18 – (1) Şaftlar 5 yılda bir çekilerek kontrol edilir. Çekilen şaftların kontrolü, pervane yerinden çıkarıldıktan sonra, kaplinler ve yataklar açılır, pervane ve kaplin koniklerinde, kama yuvalarında ve layner yüzeylerinde ve flenç diplerinde çatlak kontrolü yapılır. Ayrıca kovanın içten yüzeysel göz kontrolü yapılır. Pervane kanatlarında deformasyon, kavitasyon çatlaklık kontrolü, pervane iç koniğinde kama yuvası ve somununda ezilme kontrolü yapılır. Dümen yelpazesinde çatlaklık, şaft ve yatak kontrolü yapılır. Diğer sevk sistemlerin de 5 yılda bir kontrolleri yapılır.
(2) Pervane şaft çapı 100 mm. ye kadar olanlarda boşluk 2 mm. veya şaft çapı ne olursa olsun tamamı için şaft çapının % 2,5 oranından fazla boşluk olanlarda kovan yatakları yenilenir.

Demir ve zincirlerin kontrolü
MADDE 19 – (1) Demir ağırlıkları onuncu yaşı ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılan kontrollerde en fazla %15 azalabilir. Tüm zincirler salya edildikten sonra, genel kondisyon durumları kontrol edilir. Geminin onuncu yaşı ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda şüphe edilen zincir baklaları da dâhil olmak üzere, her bir kilit zincirde en az 3 bakladan kalınlık ölçümleri alınır. Müsaade edilen kalınlık azalması teçhizat numarasında tespit edilen kalınlığın %15 i kadardır. Kalınlık ölçümleri neticesinde ölçümü yapan tarafından ölçüleri belirtilen bir rapor düzenlenir. Kalınlık ölçümleri bakla niteliğinde olan zincirlerden istenilecektir. Bu zincirler için teçhizat numarasının bildirilmesi zorunludur.
(2) Demir ve zincirlerin kalınlık ölçümleri saç kalınlık ölçümü yetkisine sahip firmalar tarafından yapılır.
(3)Yeni gemilerde bakla niteliğinde olan zincirlerin tip onay sertifikalı olmalıdır.

Deniz sürveyi
MADDE 20 – (1) Deniz sürveyi; gemilerin tekne, makine ve teçhizatının gerekli emniyet, çevre, sağlık, can ve mal güvenliğine uygunluğunun kontrolü için denizde yapılan denetim ve kontrollerden oluşur. Deniz sürveyi;
a) Ana makineler ve yardımcılarının,
b) Gemi üzerindeki kapı, pencere, lumbuz gibi teçhizatların,
c) Sabit yangın söndürme sisteminin periyodik testlerinin yapıldığının ve alarmının,
ç) Boru devreleri ve bağlantılarının,
d) Akülerin,
e) Elektrik sisteminin ve aydınlatmaların,
f) Havalandırma sisteminin,
g) Dümen makinesinin iskele sancak operasyonunun sağlıklı yapıldığının ve acil dümen donanımının,
ğ) Bağlama halatlarının, römorkörlerde çekme kancalarının,
h) Irgatın,
ı) Haberleşme ve seyir cihazlarının,
i) Seyir fenerlerinin,
j) Tıbbi malzeme ve ilaçların yeterli miktarda olup olmadığı ve kullanım sürelerinin,
k) Portatif yangın söndürme cihazlarının,
l) Yangın pompalarının,
m) Pis su sisteminin,
n) Yakıt tanklarının,
o) Fribord markasının,
ö) Kişisel can kurtarma araç ve teçhizatının,
p) Seyir bölgesine göre bulundurulması gereken denizcilik yayınları ve haritalarının güncel durumda olduğunun,
r) Hizmet botu, kurtarma botu, can salı ve can filikası gibi can kurtarma araçlarının,
s) Yolcu salonlarında o mahaldeki yolcu kapasitesini belirten yazıların uygun yerlere asılı olduğu ve kapasitelerinin doğruluğunun,
ş) Yangın algılama ve alarm sisteminin,
t) Benzin motorlu gemilerde motorun çalıştırılmadan önce havalandırma fanının 3 dakika çalıştırılması için uyarıcı yazının asılı olduğunun,
u) Yangın ve emniyet planların gemiye uygunluğunun,
ü) Yaşam ve çalışma mahallerinin fiziki durumları ile sağlık koşullarının
kontrolü hususlarını içerir.

Belgelendirme öncesi yapılacak kontrol ve denetim şartları
MADDE 21 – (1) Denetim faaliyetinin başlatılması için liman başkanlığına yapılan başvurular aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:
a) Başvuru ilgili kişiler veya onların temsilcileri tarafından yapılır.
b) Başvurularda, talep edilen denetim faaliyeti ve bu talebin gerekçeleri açıkça belirtilir ve başvuru sahibi ile geminin verileri yer alır.
c) Başvuruların süresinde yapılmaması hâlinde oluşacak zarar ve gecikmelerden, İdare sorumlu olmaz.
(2) Gemi donatanı veya kaptan, gemi denetim uzmanının geminin karada veya denizde olduğu veya işletimle ve emniyetle ilgili sebeplerden dolayı denetim faaliyetinin gerçekleştirildiği mekânlara ulaşamadığı hâllerde, gemiye ulaşması ve gemiye emniyetle çıkması için gerekli kolaylıkları temin etmek zorundadır.
(3) Denetim faaliyeti büyük parçaların sökülmesi, geminin hareketsizleştirilmesi veya benzer işlemler gibi yüksek bir potansiyel risk taşıyan işlemler gerektiriyor veya denetim uzmanına yönelik bir tehlike arz ediyorsa denetim yeterli emniyet şartlarının oluşması sonucunda yapılır.
(4) Denetim faaliyeti için başvuru yapan taraf, her durumda bu faaliyetin güvenli şartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli vasıtaları ve teçhizatı temin eder.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #4
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

Muafiyetler
MADDE 23 – (1) İdare, her durum için ayrıca verilen özel müsaade yoluyla, denizde can ve mal emniyetinin korunmasını ve denizde kirlenmenin önlenmesi gereklerini güvence altına alacak alternatif düzenlemelere yer verilmesi şartıyla,
a) Seferin özelliği ve maruz kalınacak deniz şartları gereği; 26, 37, 38, 40, 42, 49, 50 ve 57 nci maddeler hariç olmak üzere üçüncü bölümle ilgili,
b) Sınırlı seyahat süresi veya kurtarma hizmetlerinin yakınlığı gibi belirli işletim koşullarının olması durumunda ve seferin özelliği ve maruz kalınacak şartları gereği; 59, 62, 70 ve 71 inci maddeler hariç olmak üzere dördüncü bölümle ilgili,
c) Korunaklı sularda veya uygun iklim ya da hava koşullarında sefer yapılması, sınırlı seyahat süresi veya kurtarma hizmetlerinin yakınlığı gibi belirli işletim koşullarının olması durumunda, seferin özelliği ve maruz kalınacak şartları gereği operasyonel sınırlamalar dâhilinde 72, 76, 77, 78, 81, 82 ve 83 üncü maddeler hariç olmak üzere beşinci bölümle ilgili,
ç) 6, 7, 8, 9, 11 inci bölümlerde yer alan 85, 89 ve 91 inci maddeler hariç olmak üzere, bu bölümlerin diğer maddeleri ile ilgili muafiyet talebinde bulunulması hâlinde muafiyet tanıyabilir.
d) 10 uncu bölümün 111 nci maddesinin (8) nolu fıkrasında yer alan hükümle ilgili muafiyet talebinde bulunulması hâlinde muafiyet tanıyabilir.
(2) İdare, yeni özellikleri nedeniyle bu Yönetmelikteki hükümlere uymasının, bu yeni özelliklerin geliştirilmesi ve gemide uygulanması ile ilgili araştırmaları ciddi olarak etkileyeceği kanaatinde olduğu gemileri, araştırma konusu ile sınırlı olmak kaydıyla bu Yönetmelikteki belli gereklerden muaf tutabilir. Ancak böyle bir gemi, vermesi öngörülen hizmet için İdarece yeterli bulunan ve geminin genel emniyetini sağlayan gereksinimlere uyar.
(3) Marmara Adası Limanından Bandırma, Erdek, Karabiga Limanları arasında, Çanakkale Limanından Bozcaada, Gökçeada, Gelibolu Limanları arasında, Gökçeada Bozcaada Limanları arasında, Tuzla Yalova limanları arasında yapılan seferler bitişik limanlar arasında yapılmış sayılır. Gemiler idari liman seferi gibi donatılarak bitişik limanlarda sefer yapabilir.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #5
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

Eşdeğerler
MADDE 24 – (1) Bir geminin bu Yönetmelikte belirtilen belli bir donanım, malzeme, teçhizat ve cihaz veya bunların benzerleriyle donatılması gerektiğinde, İdare bunların yerine eşdeğer başka bir donanım, malzeme, teçhizat ve cihazın donatımını uygun görebilir.

Gemilerin sürvey listeleri
MADDE 25 – (1) Gemilerin bu Yönetmelik kapsamında belge, teçhizat ve donanım bakımından yapılan denetimlerinde;
a) Balıkçı gemileri için Ek-9 Balıkçı Gemilerinin Denetim Listesi,
b) Yolcu gemileri/motorları ve gezinti / tenezzüh gemileri için Ek-10 Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi,
c) Ro-Ro Yolcu/Araba Ferisi/Feribot gemileri için Ek-11 Liman Sefer Bölgesindeki Ro-Ro Yolcu/Araba Ferisi/Feribot Gemilerinin Denetim Listesi,
ç) Ticari yatlar için Ek-12 Ticari Yatların Denetim Listeleri,
d) Sportif ve gezi amaçlı kullanılan ticari sürat motorları için Ek-13 Sportif ve Gezi Amaçlı Kullanılan Ticari Sürat Motorları Denetim Listesi,
e) Ulusal sefer yapan yük ve hizmet gemileri için Ek-14 Ulusal Sefer Yapan Yük ve Hizmet Gemileri Denetim Listesi,
f) 500 GT den az, uluslararası sefer yapan yük ve hizmet gemileri için Ek-15 500 GT den az Uluslararası Sefer Yapan Yük ve Hizmet Gemileri Denetim Listesi,
g) Hizmet botu için Ek-16 Hizmet Botunun Denetim Listesi,
ğ) Su araçları için Ek-17 Su Aracı Denetim Listesi
kullanılır.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #6
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnşa, Denge Yeterliliği, Bölmeleme, Stabilite,
Yolcu Kapasitesi Tespiti, Makine ve Elektrik Donanımları

Dizayn ve inşa ile ilgili genel kural
MADDE 26 – (1) Gemiler, İdarece yetkilendirilmiş kuruluşların veya ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler dâhilinde yapısal, mekanik ve elektrik gereksinimlerine göre dizayn, inşa ve idame ettirilir.
(2) Gezinti (tenezzüh) gemilerinde su kaydırağı donanımı yapılmaz ve bulundurulmaz.

İnşa ve tadilat gerekleri
MADDE 27 – (1) Kullanılan yapım ve donatım malzemeleri ile teçhizatın, ulusal veya uluslararası mevzuat ve kurallardaki temel şartları sağlayacak özellikte olması gerekir. Ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk, temel şartların sağlandığını gösterir. İdare, gerekli gördüğü durumlarda malzeme ve teçhizatın temel şartları sağladığına dair yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından hazırlanmış sertifika veya test sonuçlarını isteyebilir.
(2) Tekne, güverteler ve üst yapıdaki açıklıkların, geminin yapısal bütünlüğüne engel olmaması gerekir. Deniz tesirine maruz güverteler su geçirmez olur ve tüm açıklıklar su geçmez, standarda uygun, sabit kapatma donanımları ile donatılır ve eğer bu açıklıklar yaşam/yolcu mahallerine geçiş için kullanılıyorsa, her iki taraftan kumanda edilebilen kapatma donanımına sahip olur.
(3) Bu madde sadece yeni gemilere uygulanır.

Gemi inşasında kullanılacak malzemeler
MADDE 28 – (1) Gemi inşasında kullanılacak ahşap malzemelerin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir:
a) Tekne yapımında kullanılan ağaç malzemenin; hava ve suya dayanıklı, kullanım amacına uygun mekanik özellikleri taşıması gerekir.
b) Havaya açık olmayan ve suda çalışmayan kısımlarda kullanılan ağaç malzemede daha az dayanıklılık kabul edilebilir.
c) Ağaç malzeme, radyal kesilmiş, uzun elyaflı, kabuksuz, çatlaksız ve mümkün olduğunca budaksız olur. Ağaçların iyi kurutulmuş olması gerekir.
ç) Kontraplak kullanılması hâlinde en az üç kaplamanın birbirine çapraz olarak yapıştırılması gerekir. Yapıştırmaların hatasız olması zorunludur.
d) Tekne ana mukavemet elemanlarında kullanılan ahşap malzemeler dayanıklılığı yüksek olan malzemeden seçilir.
e) Kaplama tahtalarının birleştirilmesinden oluşturulan dış tabakaların ağaç cinsi, rengi ve beneklerinin birbiriyle uyumlu olması gerekir.
f) Tekne imalatında, büyük oranda renk değişikliği, bozulmaya yatkın ağaç malzeme ve mukavemet azaltıcı belirgin hataların olmaması gerekir.
(2) Gemi inşasında kullanılacak fiber takviyeli plastik (FTP) malzemelerin aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gerekir:
a) Sıcakta sertleşen (termoset) reçineden ve fiber şeklinde yerleştirilmiş takviye malzemesinden oluşur ve heterojen olmak zorundadır.
b) Kullanılacak ince tabaka reçine, laminatın yüzeylerini mekanik hasarlardan ve ortam etkilerinden koruyacak özellikte olur. Sertleşmiş durumdaki reçine akaryakıt, deniz (tuzlu su), tatlı su ortamına, aşınmaya karşı dayanıklı, minimum su emme kabiliyetinde olur.
c) Katkı maddelerinin reçine ile uyumlu olması gerekir. Dolgu malzemelerinin sertleşen reçineye belirgin olumsuz etkisinin olmaması gerekir.
ç) Tespit, bağlama ve perdahlama maddeleri ile fiber yüzeyindeki işlemler, çevre etkilerine maruz kaldıklarında malzeme özelliklerini korumak ve reçine ile uyumlu olmak zorundadır.
d) Tekne imalatında kullanılan FTP malzemeler ve bileşenleri üreticisinin belirlediği şartlarda depolanır ve işlenir.
(3) Gemi inşasında kullanılacak metalik malzemelerin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir.
a) Tekne inşasında kullanılan tüm metalik malzemeler kullanım yerlerinin ve amacının gerektirdiği mekanik ve kimyasal özelliklere sahip, standartlara uygun ve hatalardan arınmış olmak zorundadır.
b) Önemsiz yüzeysel hatalarda ürünlerin boyut toleranslarının aşılmayacağı şekilde mekanik düzeltme işlemi yapılabilir. Kaynaklı konstrüksiyon için kullanılacak metalik malzemenin iyi kaynak edilebilir özellikte olması gerekir.
c) Metal malzemeler tanınmış yetkilendirilmiş kuruluşlarının istediği mekanik-kimyasal özellikleri sağlamak, bu özelliklerin sağlandığı test sonuç raporları veya sertifika ile ispatlanmış olmak zorundadır.
ç) İdare klassız inşa edilecek gemilerde kullanılacak malzemelerin boyut kontrolünü örnekleme yöntemi ile yapabilir.
d) Tekne imalatında kullanılan alüminyum alaşımlarının deniz ortamına uygun, yeterli dayanımı sağlayacak özellikte olması gerekir.
(4) Yukarıdaki malzemeler dışında özel bir malzeme kullanılması hâlinde malzemelerin ilgili standardına uygunluğu aranır.
(5) Bu madde yeni gemilere ve uygulanabilir olduğunda tadilat yapılan mevcut gemilere de uygulanır.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #7
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnşa, Denge Yeterliliği, Bölmeleme, Stabilite,
Yolcu Kapasitesi Tespiti, Makine ve Elektrik Donanımları

Dizayn ve inşa ile ilgili genel kural
MADDE 26 – (1) Gemiler, İdarece yetkilendirilmiş kuruluşların veya ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler dâhilinde yapısal, mekanik ve elektrik gereksinimlerine göre dizayn, inşa ve idame ettirilir.
(2) Gezinti (tenezzüh) gemilerinde su kaydırağı donanımı yapılmaz ve bulundurulmaz.

İnşa ve tadilat gerekleri
MADDE 27 – (1) Kullanılan yapım ve donatım malzemeleri ile teçhizatın, ulusal veya uluslararası mevzuat ve kurallardaki temel şartları sağlayacak özellikte olması gerekir. Ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk, temel şartların sağlandığını gösterir. İdare, gerekli gördüğü durumlarda malzeme ve teçhizatın temel şartları sağladığına dair yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından hazırlanmış sertifika veya test sonuçlarını isteyebilir.
(2) Tekne, güverteler ve üst yapıdaki açıklıkların, geminin yapısal bütünlüğüne engel olmaması gerekir. Deniz tesirine maruz güverteler su geçirmez olur ve tüm açıklıklar su geçmez, standarda uygun, sabit kapatma donanımları ile donatılır ve eğer bu açıklıklar yaşam/yolcu mahallerine geçiş için kullanılıyorsa, her iki taraftan kumanda edilebilen kapatma donanımına sahip olur.
(3) Bu madde sadece yeni gemilere uygulanır.

Gemi inşasında kullanılacak malzemeler
MADDE 28 – (1) Gemi inşasında kullanılacak ahşap malzemelerin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir:
a) Tekne yapımında kullanılan ağaç malzemenin; hava ve suya dayanıklı, kullanım amacına uygun mekanik özellikleri taşıması gerekir.
b) Havaya açık olmayan ve suda çalışmayan kısımlarda kullanılan ağaç malzemede daha az dayanıklılık kabul edilebilir.
c) Ağaç malzeme, radyal kesilmiş, uzun elyaflı, kabuksuz, çatlaksız ve mümkün olduğunca budaksız olur. Ağaçların iyi kurutulmuş olması gerekir.
ç) Kontraplak kullanılması hâlinde en az üç kaplamanın birbirine çapraz olarak yapıştırılması gerekir. Yapıştırmaların hatasız olması zorunludur.
d) Tekne ana mukavemet elemanlarında kullanılan ahşap malzemeler dayanıklılığı yüksek olan malzemeden seçilir.
e) Kaplama tahtalarının birleştirilmesinden oluşturulan dış tabakaların ağaç cinsi, rengi ve beneklerinin birbiriyle uyumlu olması gerekir.
f) Tekne imalatında, büyük oranda renk değişikliği, bozulmaya yatkın ağaç malzeme ve mukavemet azaltıcı belirgin hataların olmaması gerekir.
(2) Gemi inşasında kullanılacak fiber takviyeli plastik (FTP) malzemelerin aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gerekir:
a) Sıcakta sertleşen (termoset) reçineden ve fiber şeklinde yerleştirilmiş takviye malzemesinden oluşur ve heterojen olmak zorundadır.
b) Kullanılacak ince tabaka reçine, laminatın yüzeylerini mekanik hasarlardan ve ortam etkilerinden koruyacak özellikte olur. Sertleşmiş durumdaki reçine akaryakıt, deniz (tuzlu su), tatlı su ortamına, aşınmaya karşı dayanıklı, minimum su emme kabiliyetinde olur.
c) Katkı maddelerinin reçine ile uyumlu olması gerekir. Dolgu malzemelerinin sertleşen reçineye belirgin olumsuz etkisinin olmaması gerekir.
ç) Tespit, bağlama ve perdahlama maddeleri ile fiber yüzeyindeki işlemler, çevre etkilerine maruz kaldıklarında malzeme özelliklerini korumak ve reçine ile uyumlu olmak zorundadır.
d) Tekne imalatında kullanılan FTP malzemeler ve bileşenleri üreticisinin belirlediği şartlarda depolanır ve işlenir.
(3) Gemi inşasında kullanılacak metalik malzemelerin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir.
a) Tekne inşasında kullanılan tüm metalik malzemeler kullanım yerlerinin ve amacının gerektirdiği mekanik ve kimyasal özelliklere sahip, standartlara uygun ve hatalardan arınmış olmak zorundadır.
b) Önemsiz yüzeysel hatalarda ürünlerin boyut toleranslarının aşılmayacağı şekilde mekanik düzeltme işlemi yapılabilir. Kaynaklı konstrüksiyon için kullanılacak metalik malzemenin iyi kaynak edilebilir özellikte olması gerekir.
c) Metal malzemeler tanınmış yetkilendirilmiş kuruluşlarının istediği mekanik-kimyasal özellikleri sağlamak, bu özelliklerin sağlandığı test sonuç raporları veya sertifika ile ispatlanmış olmak zorundadır.
ç) İdare klassız inşa edilecek gemilerde kullanılacak malzemelerin boyut kontrolünü örnekleme yöntemi ile yapabilir.
d) Tekne imalatında kullanılan alüminyum alaşımlarının deniz ortamına uygun, yeterli dayanımı sağlayacak özellikte olması gerekir.
(4) Yukarıdaki malzemeler dışında özel bir malzeme kullanılması hâlinde malzemelerin ilgili standardına uygunluğu aranır.
(5) Bu madde yeni gemilere ve uygulanabilir olduğunda tadilat yapılan mevcut gemilere de uygulanır.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #8
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

EK-21 TEK GÜVERTELİ GEZİNTİ (TENEZZÜH) TEKNELERİNDE YOLCU KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KATSAYILAR


Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı
10 3,00 41 2,90 72 2,81 103 2,70 134 2,60 165 2,50 196 2,39 227 2,29 258 2,19 289 2,08 320 1,98 351 1,88
11 3,00 42 2,90 73 2,80 104 2,70 135 2,60 166 2,49 197 2,39 228 2,29 259 2,18 290 2,08 321 1,98 352 1,87
12 2,99 43 2,90 74 2,80 105 2,70 136 2,59 167 2,49 198 2,39 229 2,28 260 2,18 291 2,08 322 1,97 353 1,87
13 2,99 44 2,89 75 2,80 106 2,69 137 2,59 168 2,49 199 2,38 230 2,28 261 2,18 292 2,07 323 1,97 354 1,87
14 2,99 45 2,89 76 2,79 107 2,69 138 2,59 169 2,48 200 2,38 231 2,28 262 2,17 293 2,07 324 1,97 355 1,86
15 2,98 46 2,89 77 2,79 108 2,69 139 2,58 170 2,48 201 2,38 232 2,27 263 2,17 294 2,07 325 1,96 356 1,86
16 2,98 47 2,88 78 2,79 109 2,68 140 2,58 171 2,48 202 2,37 233 2,27 264 2,17 295 2,06 326 1,96 357 1,86
17 2,98 48 2,88 79 2,78 110 2,68 141 2,58 172 2,47 203 2,37 234 2,27 265 2,16 296 2,06 327 1,96 358 1,85
18 2,97 49 2,88 80 2,78 111 2,68 142 2,57 173 2,47 204 2,37 235 2,26 266 2,16 297 2,06 328 1,95 359 1,85
19 2,97 50 2,87 81 2,78 112 2,67 143 2,57 174 2,47 205 2,36 236 2,26 267 2,16 298 2,05 329 1,95 360 1,85
20 2,97 51 2,87 82 2,77 113 2,67 144 2,57 175 2,46 206 2,36 237 2,26 268 2,15 299 2,05 330 1,95 361 1,84
21 2,96 52 2,87 83 2,77 114 2,67 145 2,56 176 2,46 207 2,36 238 2,25 269 2,15 300 2,05 331 1,94 362 1,84
22 2,96 53 2,86 84 2,77 115 2,66 146 2,56 177 2,46 208 2,35 239 2,25 270 2,15 301 2,04 332 1,94 363 1,84
23 2,96 54 2,86 85 2,76 116 2,66 147 2,56 178 2,45 209 2,35 240 2,25 271 2,14 302 2,04 333 1,94 364 1,83
24 2,95 55 2,86 86 2,76 117 2,66 148 2,55 179 2,45 210 2,35 241 2,24 272 2,14 303 2,04 334 1,93 365 1,83
25 2,95 56 2,85 87 2,76 118 2,65 149 2,55 180 2,45 211 2,34 242 2,24 273 2,14 304 2,03 335 1,93 366 1,83
26 2,95 57 2,85 88 2,75 119 2,65 150 2,55 181 2,44 212 2,34 243 2,24 274 2,13 305 2,03 336 1,93 367 1,82
27 2,94 58 2,85 89 2,75 120 2,65 151 2,54 182 2,44 213 2,34 244 2,23 275 2,13 306 2,03 337 1,92 368 1,82
28 2,94 59 2,84 90 2,75 121 2,64 152 2,54 183 2,44 214 2,33 245 2,23 276 2,13 307 2,02 338 1,92 369 1,82
29 2,94 60 2,84 91 2,74 122 2,64 153 2,54 184 2,43 215 2,33 246 2,23 277 2,12 308 2,02 339 1,92 370 1,81
30 2,93 61 2,84 92 2,74 123 2,64 154 2,53 185 2,43 216 2,33 247 2,22 278 2,12 309 2,02 340 1,91 371 1,81
31 2,93 62 2,83 93 2,74 124 2,63 155 2,53 186 2,43 217 2,32 248 2,22 279 2,12 310 2,01 341 1,91 372 1,81
32 2,93 63 2,83 94 2,73 125 2,63 156 2,53 187 2,42 218 2,32 249 2,22 280 2,11 311 2,01 342 1,91 373 1,80
33 2,92 64 2,83 95 2,73 126 2,63 157 2,52 188 2,42 219 2,32 250 2,21 281 2,11 312 2,01 343 1,90 374 1,80
34 2,92 65 2,82 96 2,73 127 2,62 158 2,52 189 2,42 220 2,31 251 2,21 282 2,11 313 2,00 344 1,90 375 1,80
35 2,92 66 2,82 97 2,72 128 2,62 159 2,52 190 2,41 221 2,31 252 2,21 283 2,10 314 2,00 345 1,90 376 1,79
36 2,91 67 2,82 98 2,72 129 2,62 160 2,51 191 2,41 222 2,31 253 2,20 284 2,10 315 2,00 346 1,89 377 1,79
37 2,91 68 2,81 99 2,72 130 2,61 161 2,51 192 2,41 223 2,30 254 2,20 285 2,10 316 1,99 347 1,89 378 1,79
38 2,91 69 2,81 100 2,71 131 2,61 162 2,51 193 2,40 224 2,30 255 2,20 286 2,09 317 1,99 348 1,89 379 1,78
39 2,90 70 2,81 101 2,71 132 2,61 163 2,50 194 2,40 225 2,30 256 2,19 287 2,09 318 1,99 349 1,88 380 1,78
40 2,90 71 2,80 102 2,71 133 2,60 164 2,50 195 2,40 226 2,29 257 2,19 288 2,09 319 1,98 350 1,88 381 1,78

TABLO DIŞINDAKİ DEĞERLER İÇİN MİNİMUM/MAKSİMUM DEĞERLER ALINIR.


EK-22 BİRDEN FAZLA GÜVERTELİ GEZİNTİ (TENEZZÜH) TEKNELERİNDE YOLCU KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KATSAYILAR


Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı
10 2,10 41 2,00 72 1,91 103 1,80 134 1,70 165 1,60 196 1,49 227 1,39 258 1,29 289 1,18 320 1,08 351 0,98
11 2,10 42 2,00 73 1,90 104 1,80 135 1,70 166 1,59 197 1,49 228 1,39 259 1,28 290 1,18 321 1,08 352 0,97
12 2,09 43 2,00 74 1,90 105 1,80 136 1,69 167 1,59 198 1,49 229 1,38 260 1,28 291 1,18 322 1,07 353 0,97
13 2,09 44 1,99 75 1,90 106 1,79 137 1,69 168 1,59 199 1,48 230 1,38 261 1,28 292 1,17 323 1,07 354 0,97
14 2,09 45 1,99 76 1,89 107 1,79 138 1,69 169 1,58 200 1,48 231 1,38 262 1,27 293 1,17 324 1,07 355 0,96
15 2,08 46 1,99 77 1,89 108 1,79 139 1,68 170 1,58 201 1,48 232 1,37 263 1,27 294 1,17 325 1,06 356 0,96
16 2,08 47 1,98 78 1,89 109 1,78 140 1,68 171 1,58 202 1,47 233 1,37 264 1,27 295 1,16 326 1,06 357 0,96
17 2,08 48 1,98 79 1,88 110 1,78 141 1,68 172 1,57 203 1,47 234 1,37 265 1,26 296 1,16 327 1,06 358 0,95
18 2,07 49 1,98 80 1,88 111 1,78 142 1,67 173 1,57 204 1,47 235 1,36 266 1,26 297 1,16 328 1,05 359 0,95
19 2,07 50 1,97 81 1,88 112 1,77 143 1,67 174 1,57 205 1,46 236 1,36 267 1,26 298 1,15 329 1,05 360 0,95
20 2,07 51 1,97 82 1,87 113 1,77 144 1,67 175 1,56 206 1,46 237 1,36 268 1,25 299 1,15 330 1,05 361 0,94
21 2,06 52 1,97 83 1,87 114 1,77 145 1,66 176 1,56 207 1,46 238 1,35 269 1,25 300 1,15 331 1,04 362 0,94
22 2,06 53 1,96 84 1,87 115 1,76 146 1,66 177 1,56 208 1,45 239 1,35 270 1,25 301 1,14 332 1,04 363 0,94
23 2,06 54 1,96 85 1,86 116 1,76 147 1,66 178 1,55 209 1,45 240 1,35 271 1,24 302 1,14 333 1,04 364 0,93
24 2,05 55 1,96 86 1,86 117 1,76 148 1,65 179 1,55 210 1,45 241 1,34 272 1,24 303 1,14 334 1,03 365 0,93
25 2,05 56 1,95 87 1,86 118 1,75 149 1,65 180 1,55 211 1,44 242 1,34 273 1,24 304 1,13 335 1,03 366 0,93
26 2,05 57 1,95 88 1,85 119 1,75 150 1,65 181 1,54 212 1,44 243 1,34 274 1,23 305 1,13 336 1,03 367 0,92
27 2,04 58 1,95 89 1,85 120 1,75 151 1,64 182 1,54 213 1,44 244 1,33 275 1,23 306 1,13 337 1,02 368 0,92
28 2,04 59 1,94 90 1,85 121 1,74 152 1,64 183 1,54 214 1,43 245 1,33 276 1,23 307 1,12 338 1,02 369 0,92
29 2,04 60 1,94 91 1,84 122 1,74 153 1,64 184 1,53 215 1,43 246 1,33 277 1,22 308 1,12 339 1,02 370 0,91
30 2,03 61 1,94 92 1,84 123 1,74 154 1,63 185 1,53 216 1,43 247 1,32 278 1,22 309 1,12 340 1,01 371 0,91
31 2,03 62 1,93 93 1,84 124 1,73 155 1,63 186 1,53 217 1,42 248 1,32 279 1,22 310 1,11 341 1,01 372 0,91
32 2,03 63 1,93 94 1,83 125 1,73 156 1,63 187 1,52 218 1,42 249 1,32 280 1,21 311 1,11 342 1,01 373 0,90
33 2,02 64 1,93 95 1,83 126 1,73 157 1,62 188 1,52 219 1,42 250 1,31 281 1,21 312 1,11 343 1,00 374 0,90
34 2,02 65 1,92 96 1,83 127 1,72 158 1,62 189 1,52 220 1,41 251 1,31 282 1,21 313 1,10 344 1,00 375 0,90
35 2,02 66 1,92 97 1,82 128 1,72 159 1,62 190 1,51 221 1,41 252 1,31 283 1,20 314 1,10 345 1,00 376 0,89
36 2,01 67 1,92 98 1,82 129 1,72 160 1,61 191 1,51 222 1,41 253 1,30 284 1,20 315 1,10 346 0,99 377 0,89
37 2,01 68 1,91 99 1,82 130 1,71 161 1,61 192 1,51 223 1,40 254 1,30 285 1,20 316 1,09 347 0,99 378 0,89
38 2,01 69 1,91 100 1,81 131 1,71 162 1,61 193 1,50 224 1,40 255 1,30 286 1,19 317 1,09 348 0,99 379 0,88
39 2,00 70 1,91 101 1,81 132 1,71 163 1,60 194 1,50 225 1,40 256 1,29 287 1,19 318 1,09 349 0,98 380 0,88
40 2,00 71 1,90 102 1,81 133 1,70 164 1,60 195 1,50 226 1,39 257 1,29 288 1,19 319 1,08 350 0,98 381 0,88

TABLO DIŞINDAKİ DEĞERLER İÇİN MİNİMUM/MAKSİMUM DEĞERLER ALINIR.
EK-23 İKİNCİL YAKIT OLARAK LPG KULLANMAK ÜZERE MOTORUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK YOLCU GEMİLERİ HARİÇ TAM BOYU 24 METREDEN KÜÇÜK GEMİ VE SU ARAÇLARI İÇİN KOŞULLAR

LPG sisteminin montajında öncelik sırasıyla TS EN veya ISO standartlarına, yoksa TSE tarafından kabul gören eşdeğer standartlara uyulmalıdır (TS EN 15609, ECE R 67, TS 2411 EN 599 vb. gibi).

Montaj yapan servisin TSE’den LPG dönüşümü yapma konusunda onaylı olmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası’ndan ilk montajda sistem uygunluk raporu ve takip eden her yıl sızdırmazlık raporu düzenlenecektir. Sızdırmazlık raporu ve geminin diğer evrakları ile beraber teknede bulundurulacak, denetimlerde ve belgelerin vizelerinde ibraz edilecektir (Bağlama Kütüğü vizesi, DEB vizesi gibi).

TS 55 EN 1442 veya TS EN 1442’ye uygun olarak imal edilmiş nakledilebilir ve yeniden doldurulabilir LPG tüpleri kullanılacaktır.

Tüplerin yatay konumlandırılması ve tekne üzerine kemer veya paslanmaz uygun bir malzemeden ve LPG’ ye dayanıklı bağlantı elemanları ile sabitlenecektir.

Tüplerin sadece 5307 Sayılı LPG Kanunu hükümlerine göre lisanslı dolum ve dağıtım firmasının yetkili personelince değiştirilmesi ve tüpü değiştirmeden bırakan yetkili personelin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilecektir.

LPG sistem ağırlığının tekneyi iskele ve sancağa meyil yapmayacak şekilde konumlandırılacaktır.

Tüpler, makine dairesi veya teknenin yaşam mahalleri dışına, güverte üzerinde, kötü hava ve güneş ışınlarına karşı korunmuş bir şekilde yerleştirilecektir. Tüplerin yerleşimi makine dairesinde ise tüpler için sızdırmaz bir muhafaza kabini yapılması, kabinin havalandırma kanallarının tekne dışına çıkacak şekilde boru ile sağlanması, makine dairesinde sabit yangın söndürme sisteminin olması, kabin kapağının contalı ve kilitlenebilir olması sağlanacaktır.

Tüplerin yerleşimi makine dairesinde kabin içerisinde ise olası gaz kaçağını tekne dışına atacak, kabinin altından esnek hortumla dreyn yapılması gerekmektedir. Dreynin ve kabin hava kanalının çıkışı tekne tam yüklü halde su seviyesinden min. 8 cm. yukarıda olması, çıkış noktası, egzoz hatlarından en az 50 cm. uzakta, havalandırma gibi teknenin içine açılan yerlerden en az 50 cm. uzakta olması sağlanacaktır.

Dönüşüm kiti kablo setinin dışında, kablolar ve tesisatta kullanılacak soket, röle, kablo başlığı gibi malzemelerin marin olması sağlanacaktır.

Dönüşümü uygulayacak servis tarafından sistemin işleyişini tanıtan, bakım-tutum gerekleri, kullanımda dikkat edilecek hususların ve tavsiyelerin yer aldığı kullanıcı kılavuzunun tekne sahibine verilecektir.

Teknenin belgelerine (bağlama ruhsatı, tonilato belgesi, DEB) “LPG’li” ibaresi işlenecektir.

LPG dönüşümü yapılan teknelerin LPG li olduğuna dair kolayca görünür bir şekil, büyüklük ve renkteki uyarı işareti teknenin kumanda mahalli ve kıç tarafına yapıştırılacaktır.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.09.21   #9
Sunucu Sahibi
admin
 
AnKaRaLiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2021
Üye No: 241
Mesajlar: 2.504
Alınan Beğeniler: 564
Beğendikleri: 98
Standart

EK-21 TEK GÜVERTELİ GEZİNTİ (TENEZZÜH) TEKNELERİNDE YOLCU KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KATSAYILAR


Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı
10 3,00 41 2,90 72 2,81 103 2,70 134 2,60 165 2,50 196 2,39 227 2,29 258 2,19 289 2,08 320 1,98 351 1,88
11 3,00 42 2,90 73 2,80 104 2,70 135 2,60 166 2,49 197 2,39 228 2,29 259 2,18 290 2,08 321 1,98 352 1,87
12 2,99 43 2,90 74 2,80 105 2,70 136 2,59 167 2,49 198 2,39 229 2,28 260 2,18 291 2,08 322 1,97 353 1,87
13 2,99 44 2,89 75 2,80 106 2,69 137 2,59 168 2,49 199 2,38 230 2,28 261 2,18 292 2,07 323 1,97 354 1,87
14 2,99 45 2,89 76 2,79 107 2,69 138 2,59 169 2,48 200 2,38 231 2,28 262 2,17 293 2,07 324 1,97 355 1,86
15 2,98 46 2,89 77 2,79 108 2,69 139 2,58 170 2,48 201 2,38 232 2,27 263 2,17 294 2,07 325 1,96 356 1,86
16 2,98 47 2,88 78 2,79 109 2,68 140 2,58 171 2,48 202 2,37 233 2,27 264 2,17 295 2,06 326 1,96 357 1,86
17 2,98 48 2,88 79 2,78 110 2,68 141 2,58 172 2,47 203 2,37 234 2,27 265 2,16 296 2,06 327 1,96 358 1,85
18 2,97 49 2,88 80 2,78 111 2,68 142 2,57 173 2,47 204 2,37 235 2,26 266 2,16 297 2,06 328 1,95 359 1,85
19 2,97 50 2,87 81 2,78 112 2,67 143 2,57 174 2,47 205 2,36 236 2,26 267 2,16 298 2,05 329 1,95 360 1,85
20 2,97 51 2,87 82 2,77 113 2,67 144 2,57 175 2,46 206 2,36 237 2,26 268 2,15 299 2,05 330 1,95 361 1,84
21 2,96 52 2,87 83 2,77 114 2,67 145 2,56 176 2,46 207 2,36 238 2,25 269 2,15 300 2,05 331 1,94 362 1,84
22 2,96 53 2,86 84 2,77 115 2,66 146 2,56 177 2,46 208 2,35 239 2,25 270 2,15 301 2,04 332 1,94 363 1,84
23 2,96 54 2,86 85 2,76 116 2,66 147 2,56 178 2,45 209 2,35 240 2,25 271 2,14 302 2,04 333 1,94 364 1,83
24 2,95 55 2,86 86 2,76 117 2,66 148 2,55 179 2,45 210 2,35 241 2,24 272 2,14 303 2,04 334 1,93 365 1,83
25 2,95 56 2,85 87 2,76 118 2,65 149 2,55 180 2,45 211 2,34 242 2,24 273 2,14 304 2,03 335 1,93 366 1,83
26 2,95 57 2,85 88 2,75 119 2,65 150 2,55 181 2,44 212 2,34 243 2,24 274 2,13 305 2,03 336 1,93 367 1,82
27 2,94 58 2,85 89 2,75 120 2,65 151 2,54 182 2,44 213 2,34 244 2,23 275 2,13 306 2,03 337 1,92 368 1,82
28 2,94 59 2,84 90 2,75 121 2,64 152 2,54 183 2,44 214 2,33 245 2,23 276 2,13 307 2,02 338 1,92 369 1,82
29 2,94 60 2,84 91 2,74 122 2,64 153 2,54 184 2,43 215 2,33 246 2,23 277 2,12 308 2,02 339 1,92 370 1,81
30 2,93 61 2,84 92 2,74 123 2,64 154 2,53 185 2,43 216 2,33 247 2,22 278 2,12 309 2,02 340 1,91 371 1,81
31 2,93 62 2,83 93 2,74 124 2,63 155 2,53 186 2,43 217 2,32 248 2,22 279 2,12 310 2,01 341 1,91 372 1,81
32 2,93 63 2,83 94 2,73 125 2,63 156 2,53 187 2,42 218 2,32 249 2,22 280 2,11 311 2,01 342 1,91 373 1,80
33 2,92 64 2,83 95 2,73 126 2,63 157 2,52 188 2,42 219 2,32 250 2,21 281 2,11 312 2,01 343 1,90 374 1,80
34 2,92 65 2,82 96 2,73 127 2,62 158 2,52 189 2,42 220 2,31 251 2,21 282 2,11 313 2,00 344 1,90 375 1,80
35 2,92 66 2,82 97 2,72 128 2,62 159 2,52 190 2,41 221 2,31 252 2,21 283 2,10 314 2,00 345 1,90 376 1,79
36 2,91 67 2,82 98 2,72 129 2,62 160 2,51 191 2,41 222 2,31 253 2,20 284 2,10 315 2,00 346 1,89 377 1,79
37 2,91 68 2,81 99 2,72 130 2,61 161 2,51 192 2,41 223 2,30 254 2,20 285 2,10 316 1,99 347 1,89 378 1,79
38 2,91 69 2,81 100 2,71 131 2,61 162 2,51 193 2,40 224 2,30 255 2,20 286 2,09 317 1,99 348 1,89 379 1,78
39 2,90 70 2,81 101 2,71 132 2,61 163 2,50 194 2,40 225 2,30 256 2,19 287 2,09 318 1,99 349 1,88 380 1,78
40 2,90 71 2,80 102 2,71 133 2,60 164 2,50 195 2,40 226 2,29 257 2,19 288 2,09 319 1,98 350 1,88 381 1,78

TABLO DIŞINDAKİ DEĞERLER İÇİN MİNİMUM/MAKSİMUM DEĞERLER ALINIR.


EK-22 BİRDEN FAZLA GÜVERTELİ GEZİNTİ (TENEZZÜH) TEKNELERİNDE YOLCU KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KATSAYILAR


Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı Çarpım Katsayı
10 2,10 41 2,00 72 1,91 103 1,80 134 1,70 165 1,60 196 1,49 227 1,39 258 1,29 289 1,18 320 1,08 351 0,98
11 2,10 42 2,00 73 1,90 104 1,80 135 1,70 166 1,59 197 1,49 228 1,39 259 1,28 290 1,18 321 1,08 352 0,97
12 2,09 43 2,00 74 1,90 105 1,80 136 1,69 167 1,59 198 1,49 229 1,38 260 1,28 291 1,18 322 1,07 353 0,97
13 2,09 44 1,99 75 1,90 106 1,79 137 1,69 168 1,59 199 1,48 230 1,38 261 1,28 292 1,17 323 1,07 354 0,97
14 2,09 45 1,99 76 1,89 107 1,79 138 1,69 169 1,58 200 1,48 231 1,38 262 1,27 293 1,17 324 1,07 355 0,96
15 2,08 46 1,99 77 1,89 108 1,79 139 1,68 170 1,58 201 1,48 232 1,37 263 1,27 294 1,17 325 1,06 356 0,96
16 2,08 47 1,98 78 1,89 109 1,78 140 1,68 171 1,58 202 1,47 233 1,37 264 1,27 295 1,16 326 1,06 357 0,96
17 2,08 48 1,98 79 1,88 110 1,78 141 1,68 172 1,57 203 1,47 234 1,37 265 1,26 296 1,16 327 1,06 358 0,95
18 2,07 49 1,98 80 1,88 111 1,78 142 1,67 173 1,57 204 1,47 235 1,36 266 1,26 297 1,16 328 1,05 359 0,95
19 2,07 50 1,97 81 1,88 112 1,77 143 1,67 174 1,57 205 1,46 236 1,36 267 1,26 298 1,15 329 1,05 360 0,95
20 2,07 51 1,97 82 1,87 113 1,77 144 1,67 175 1,56 206 1,46 237 1,36 268 1,25 299 1,15 330 1,05 361 0,94
21 2,06 52 1,97 83 1,87 114 1,77 145 1,66 176 1,56 207 1,46 238 1,35 269 1,25 300 1,15 331 1,04 362 0,94
22 2,06 53 1,96 84 1,87 115 1,76 146 1,66 177 1,56 208 1,45 239 1,35 270 1,25 301 1,14 332 1,04 363 0,94
23 2,06 54 1,96 85 1,86 116 1,76 147 1,66 178 1,55 209 1,45 240 1,35 271 1,24 302 1,14 333 1,04 364 0,93
24 2,05 55 1,96 86 1,86 117 1,76 148 1,65 179 1,55 210 1,45 241 1,34 272 1,24 303 1,14 334 1,03 365 0,93
25 2,05 56 1,95 87 1,86 118 1,75 149 1,65 180 1,55 211 1,44 242 1,34 273 1,24 304 1,13 335 1,03 366 0,93
26 2,05 57 1,95 88 1,85 119 1,75 150 1,65 181 1,54 212 1,44 243 1,34 274 1,23 305 1,13 336 1,03 367 0,92
27 2,04 58 1,95 89 1,85 120 1,75 151 1,64 182 1,54 213 1,44 244 1,33 275 1,23 306 1,13 337 1,02 368 0,92
28 2,04 59 1,94 90 1,85 121 1,74 152 1,64 183 1,54 214 1,43 245 1,33 276 1,23 307 1,12 338 1,02 369 0,92
29 2,04 60 1,94 91 1,84 122 1,74 153 1,64 184 1,53 215 1,43 246 1,33 277 1,22 308 1,12 339 1,02 370 0,91
30 2,03 61 1,94 92 1,84 123 1,74 154 1,63 185 1,53 216 1,43 247 1,32 278 1,22 309 1,12 340 1,01 371 0,91
31 2,03 62 1,93 93 1,84 124 1,73 155 1,63 186 1,53 217 1,42 248 1,32 279 1,22 310 1,11 341 1,01 372 0,91
32 2,03 63 1,93 94 1,83 125 1,73 156 1,63 187 1,52 218 1,42 249 1,32 280 1,21 311 1,11 342 1,01 373 0,90
33 2,02 64 1,93 95 1,83 126 1,73 157 1,62 188 1,52 219 1,42 250 1,31 281 1,21 312 1,11 343 1,00 374 0,90
34 2,02 65 1,92 96 1,83 127 1,72 158 1,62 189 1,52 220 1,41 251 1,31 282 1,21 313 1,10 344 1,00 375 0,90
35 2,02 66 1,92 97 1,82 128 1,72 159 1,62 190 1,51 221 1,41 252 1,31 283 1,20 314 1,10 345 1,00 376 0,89
36 2,01 67 1,92 98 1,82 129 1,72 160 1,61 191 1,51 222 1,41 253 1,30 284 1,20 315 1,10 346 0,99 377 0,89
37 2,01 68 1,91 99 1,82 130 1,71 161 1,61 192 1,51 223 1,40 254 1,30 285 1,20 316 1,09 347 0,99 378 0,89
38 2,01 69 1,91 100 1,81 131 1,71 162 1,61 193 1,50 224 1,40 255 1,30 286 1,19 317 1,09 348 0,99 379 0,88
39 2,00 70 1,91 101 1,81 132 1,71 163 1,60 194 1,50 225 1,40 256 1,29 287 1,19 318 1,09 349 0,98 380 0,88
40 2,00 71 1,90 102 1,81 133 1,70 164 1,60 195 1,50 226 1,39 257 1,29 288 1,19 319 1,08 350 0,98 381 0,88

TABLO DIŞINDAKİ DEĞERLER İÇİN MİNİMUM/MAKSİMUM DEĞERLER ALINIR.
EK-23 İKİNCİL YAKIT OLARAK LPG KULLANMAK ÜZERE MOTORUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK YOLCU GEMİLERİ HARİÇ TAM BOYU 24 METREDEN KÜÇÜK GEMİ VE SU ARAÇLARI İÇİN KOŞULLAR

LPG sisteminin montajında öncelik sırasıyla TS EN veya ISO standartlarına, yoksa TSE tarafından kabul gören eşdeğer standartlara uyulmalıdır (TS EN 15609, ECE R 67, TS 2411 EN 599 vb. gibi).

Montaj yapan servisin TSE’den LPG dönüşümü yapma konusunda onaylı olmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası’ndan ilk montajda sistem uygunluk raporu ve takip eden her yıl sızdırmazlık raporu düzenlenecektir. Sızdırmazlık raporu ve geminin diğer evrakları ile beraber teknede bulundurulacak, denetimlerde ve belgelerin vizelerinde ibraz edilecektir (Bağlama Kütüğü vizesi, DEB vizesi gibi).

TS 55 EN 1442 veya TS EN 1442’ye uygun olarak imal edilmiş nakledilebilir ve yeniden doldurulabilir LPG tüpleri kullanılacaktır.

Tüplerin yatay konumlandırılması ve tekne üzerine kemer veya paslanmaz uygun bir malzemeden ve LPG’ ye dayanıklı bağlantı elemanları ile sabitlenecektir.

Tüplerin sadece 5307 Sayılı LPG Kanunu hükümlerine göre lisanslı dolum ve dağıtım firmasının yetkili personelince değiştirilmesi ve tüpü değiştirmeden bırakan yetkili personelin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilecektir.

LPG sistem ağırlığının tekneyi iskele ve sancağa meyil yapmayacak şekilde konumlandırılacaktır.

Tüpler, makine dairesi veya teknenin yaşam mahalleri dışına, güverte üzerinde, kötü hava ve güneş ışınlarına karşı korunmuş bir şekilde yerleştirilecektir. Tüplerin yerleşimi makine dairesinde ise tüpler için sızdırmaz bir muhafaza kabini yapılması, kabinin havalandırma kanallarının tekne dışına çıkacak şekilde boru ile sağlanması, makine dairesinde sabit yangın söndürme sisteminin olması, kabin kapağının contalı ve kilitlenebilir olması sağlanacaktır.

Tüplerin yerleşimi makine dairesinde kabin içerisinde ise olası gaz kaçağını tekne dışına atacak, kabinin altından esnek hortumla dreyn yapılması gerekmektedir. Dreynin ve kabin hava kanalının çıkışı tekne tam yüklü halde su seviyesinden min. 8 cm. yukarıda olması, çıkış noktası, egzoz hatlarından en az 50 cm. uzakta, havalandırma gibi teknenin içine açılan yerlerden en az 50 cm. uzakta olması sağlanacaktır.

Dönüşüm kiti kablo setinin dışında, kablolar ve tesisatta kullanılacak soket, röle, kablo başlığı gibi malzemelerin marin olması sağlanacaktır.

Dönüşümü uygulayacak servis tarafından sistemin işleyişini tanıtan, bakım-tutum gerekleri, kullanımda dikkat edilecek hususların ve tavsiyelerin yer aldığı kullanıcı kılavuzunun tekne sahibine verilecektir.

Teknenin belgelerine (bağlama ruhsatı, tonilato belgesi, DEB) “LPG’li” ibaresi işlenecektir.

LPG dönüşümü yapılan teknelerin LPG li olduğuna dair kolayca görünür bir şekil, büyüklük ve renkteki uyarı işareti teknenin kumanda mahalli ve kıç tarafına yapıştırılacaktır.


AnKaRaLiM isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 08.09.21   #10
CadiHosting.Com Sahibi
admin
 
Latte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2021
Üye No: 208
Mesajlar: 10.532
Alınan Beğeniler: 397
Beğendikleri: 808
Standart

Emeğine sağlık


Latte isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil